Uncategorized

Why Montessori in infants’ and toddlers’ second language acqusition? (Bebeklerin ve küçük çocukların ikinci dil ediniminde neden Montessori metodları kullanmalı?)

Please scroll down to read it in English.

Özellikle bebekler ve küçük çocuklar bir dili konuşabilmek için güvenli bir ortama ihtiyaç duyarlar. Montessori metodlarını doğru biçimde uygulamak miniklere bu güvenli ortamı sunuyor. Peki bu güvenli ortamı nasıl sağlarız?

Bebekler için (0 dan yaklaşık 14 aya kadar):

 • Onlara her dokunacağımız zaman ne yapacağımızı anlatmak, dokunurken her zaman yumuşak olmak
 • Alçak sesle ve yavaş yavaş konuşmak
 • Onları evin farklı bölümlerinde gezdirmek, yanımızda götürmek ve her bölümde neler yaptığımızı anlatmak
 • Onu düzenli olarak doğaya ve dışarı çıkarmak, diğer çocuklarla, insanlarla, hayvanlarla tanıştırmak
 • Özellikle konuşurken göz temesı kurmak ve onu anladığımızı göstermek- gülünce gülmek, ağlayınca üzgün olduğumuzu söylemek ve göstermek
 • Birşey söylemeye, ya da göstermeye çalıştığında, bir şeye dikkatlice baktığında onun yerine konuşmak, o şeyin adını söylemek, açıklamak
 • Sadece sözle değil, seslerle (bazen onun çıkardığı sesleri, bazen hayvanları, bazen doğadaki sesleri taklit ederek), şarkılarla, rap tarzı kafiyeli ritimli şarkılarla, beden dili ile ve dokunarak da iletişim kurarız.
 • Öncelikli öğrenmesi gereken kelimeleri ya da kalıpları (su, yemek, çiş, karın, ağrıyo/acıyo vb.) öğrenebilmesi için bebeğib görsel ve bilişsel gelişimine uygun önceden hazırlanmış aktiviteler hazırlanması.
 • Bebeğiniz bu kelimelere doğru tepkileri verene kadar, anladığına siz emin olana kadar aynı aktiviteleri farklı zamanlarda tekrar etmek. bebekler için aktivi

14 aydan 3 yaşına kadar:

 • Çocukların anlamlı iletişim kurmalarını ve konuşma çalışmaları yapmalarını sağlayacak, ilgi ve ihtiyaçlarına göre önceden düşünülmüş materyal ve ortam hazırlamak
 • Öncelikli öğrenmesi gereken kelimeleri ya da kalıpları (hayır, evet, dur, daha fazla, tekrar, sıcak, soğuk, kıyafet kelimeleri, yiyecekler, vücudumuzun bölümleri, duygu ifadeleri, ilgi alanı ile ilgili kelimeler, lütfen, sağol) öğrenebilmesi için çocuğun görsel ve bilişsel gelişimine uygun önceden hazırlanmış aktiviteler hazırlanması.
 • Çocuk çalışılan kelimeleri öğrenene/kullana kadar farklı zamanlarda/ farklı şekillerde çalışmaları tekrar etmek
 • Çocukları sabırla dinleyerek kelimeleri kullanmaları ve konuşmaları için cesaretlendirmek
 • Öfke ataklarını önlemek için kendini ifade etmesini hızlandırmak gerekir. Bunun için ilgi , ihtiyaç, fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarına göre rutinler belirlemek ve bu rutinlere bağlı kalmak
 • Kriz ve öfke anlarında çocuğun iletişimini kolaylaştırmak için anahtar bazı kelimeler kullanmak. Uzun uzun konuşmaktansa, öfkesinin sebebini tahmin etmek ve onunla bu sözcüklerle konuşmak (örnek: meyve suyu? kitap? biraz daha pilav? büyük kaşık? Bana göster?) Bu kelimeleri bilirse iletişim yolu açılır. “Bana göster” Daha önce çalışılmış bir kalıpsa iletişim yolu yine açılır.
 • Çocuklara cevap verebilecekleri gibi soru sormalı. Bu konuyu ilerleyen dönemlerde yeniden ele almak istiyorum.

Ana dilde ya da başka dillerde farketmez, bebekler sadece güvendikleri kişilerle güvendikleri ortamda dil becerierini geliştirirler. 0-6 ayda aşırı ağlama anlaşılabilir ancak 6 aydan sonra fizyolojik bir neden olamdıkça bebeklerin daha anlamlı iletişim kurmaya başlamaları gerekir ve bu noktada Montessori metodları çok etkilidir.

___________________________________________________________________________________

In principle, in order to learn a language and produce it , there must be a safe environment, particularly for babies and toddlers. Using Montessori methods in an appropriate manner help parents provide this safe environment. What is safe for infants and toddlers then?

For infants:

 • Telling them what you’re about to do with them each time you touch them
 • Speaking slowly, clearly with a low tone of voice, touching them with care at all times
 • Taking them to different parts of the house and explain to them what we do in each section of the house.
 • Taking them out for nature walks and parks and introduce people and places
 • Keep eye contact as much as possible, show them that you empathize with them by laughing when they laugh or showing you feel for them when they cry.
 •  Speak out loud for them when you catch them trying to say something to you
 • Communicating not only with words, but also with sounds, songs, rhymes, body language and touch.
 • Presenting target language purposefully, using pre-planned materials that are well suited to infant’s visual and cognitive development
 • Repeating target language for a period of time until infants respond to it skillfully.

I will elaborate on this further when I post activities for infants.

For toddlers and twos:

 • Prepare the environment and provide materials that would trigger meaningful communication, so children could practice language that is well suited to their interests and needs.
 • Presenting target language purposefully, using pre-planned materials that are well suited to toddlers’ visual and cognitive development
 • Repeating target language for a period of time until infants respond to it skillfully.
 • Encourage them to express their needs and wishes by listening to them patiently.
 • Preventing bad tempers by setting routines for him- based on his personality, physical and psychological needs, and sticking to these routines as much as possible.
 • Understanding their bad temper as a result of not being able to say what they want to say and overcome this by sticking to key words in communication at rough times. e.g. don’t want to sleep? more rice? juice? book? put on socks? fork? This is not baby talk- it’s rather a strategy to understand what a mumbling toddler is trying to express in crisis and show him/her that you’re doing your best to understand her. This, in the long run, helps the toddler to use the same key words to help him. Also “please show me” would be a sensible language to practice with this age group for it would certainly help ease tantrums.
 • Ask them questions they can answer, give them tasks that are age appropriate.  I’ll elaborate on this further as I introduce age appropriate Montessori language activities.

Be it first language or second language acquisition, babies and toddlers communicate only when they feel safe. For infants in 0-6 months physiological problems might explain some crying and bad mood, but for infants in 6-12 months excessive crying should replace some meaningful communication. Montessori activities form some great basic grounding for such a communication between the child and the parents.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s